BLI MEDLEMSBUTIK

Bli en butik i vår gemenskap

Kom med i vår kedja!

Djurens Värld är en kedja som drivs och utvecklas av oss handlare själva. Trots att vi inte har några säljare, väljer fler och fler att bli en butik i vår gemenskap.

Vi tror att det beror på att vårt erbjudande till butikerna är enkelt, öppet och anpassat för butikerna bästa. Vår övertygelse är att ett bra koncept säljer sig själv. Vi sparar inte bara pengar och resurser, vi kan fokusera på våra butiker och våra kunder.

Välkommen att kontakta styrelsen så får du veta mer hur det är att vara en butik i Djurens Värld.

Vi erbjuder:

Vi har enkla riktlinjer om tydlig och gemensam profil och värdegrund, men dessa tillåter stor individuell styrning av varje enskild butik.

Som medlemsbutik åtnjuts förmånliga inköpsavtal med ett antal utvalda leverantörer, med rabattsatser och villkor som enskilda butiker normalt inte själva kan uppnå.

Vi samordnar vissa marknadsföringsaktiviteter och jobbar med en ständigt växande kundklubb för att kostnadseffektivt kommunicera med våra kunder.

Ensam är stark, men flera är starkare. I Djurens Värld får du omedelbart tillgång till ett stort nätverk av andra aktiva köpmän för utbyte av råd, idéer och kunskap.

Gemensamma aktiviteter planeras med hänsyn de enskilda butikernas förutsättningar.

Våra sammanlagda inköpsvolymer och stora kontaktnät möjliggör inköp av nyheter och attraktiva produkter tidigt och till bra priser.

Vi har redan ett antal unika Djurens Värld-produkter som hjälper oss att hålla en tydlig kvalitets och- fackhandelsprofil. Produkterna väljer vi själva i nära samarbete med våra avtalspartners. Flera nya produktgrupper planeras.

I en allt tuffare konkurrens med stark prispress framhäver vi som kedja även
fackhandelsvärden som stor produktkännedom, kvalitet och kunskap.

Djurens Värld håller inte en stor och kostsam central stab, utan arbetar med en liten men effektiv organisation där alla kan branschen.